+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Jsme tu pro VÁS!

Nastavením vhodného systému pro Vaše podnikání docílíme toho nejlepšího. Učetnictví na míru je pro nás klíčové poslání. Propojením daní, ekonomiky a financí dosáhneme pro Vás vyvážené strategie podnikání.

více informací

Všichni máme příjmy, někdo osvobozené, někdo je musí zdanit. Většina lidí si zpravidla představuje, že daň z příjmů je pro podnikatele a firmy a mnohdy si neuvědomují, že jejich příjmy jsou taktéž podrobeny dani. Daně nás začnou zajímat v okamžiku, kdy vybočíme z obvyklého rámce našich příjmů a máme něco udělat.  Ze zkušeností zpravidla vyplývá, když se stalo, tak se stalo a kdybych věděl, tak bych se podle toho zařídil. Spolupráce s námi Vám nabízí výhodu a to konzultaci před realizací a tím nastavení optimálního zdanění Vašich příjmů.

Dnešní doba na nás klade vysoké nároky. Být úspěšný v business nás směřuje k tomu, abychom využili svého potenciálu pro klíčovou oblast našeho podnikání. Pro nás je to oblast účetnictví. Naše společnost Vám nabízí zpracování účetnictví, kdy můžeme nabídnout náš potenciál v této oblasti a dlouholeté zkušenosti, tvořící přínos pro vzájemnou spolupráci.

Finanční ukazatele, ekonomické pojmy, analýzy to v dnešním podnikání potřebuje každý. Zpracováním účetnictví, nastavením daňového režimu Vám poskytneme potřebné informace. Stále se měnící státní politika v oblasti daňového systému nás nutí neustále se vzdělávat. Je obtížné vstřebávat tuto spoustu informací. V této oblasti se rozvíjíme a tím dokážeme předat Vám ty nejdůležitější informace z této oblasti a vést Vaši daňovou strategii k optimálnímu daňovému zatížení.


Nevíte si rady? Potřebujete odbornou radu?


DŮLEŽITÉ ODKAZY

Připravili jsme nejdůležitější odkazy, které se zaobírají účetnictvím a daňovou problematikou.

ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů

MF ČR – Ministerstvo financí České republiky – legislativa

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

ČNB - Česká národní banka

Plátci DPH – Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH)

Business center – Zákony a právní normy ČR

Výplata – vše o výplatě mezd, sociálních podpor a důchodů

Plátce EU – plátce EU

 


Nejnovější příspěvky

Archiv