+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Kontrolní hlášení k DPH 2016

V dnešní době se nám mění zákon o DPH nejen s cyklickou pravidelností k počátku následujícího roku, ale i v jeho průběhu. Kontrolní hlášení není sice úplnou novinkou v legislativě, kdy jeho zavedení bylo zákonem č.360/2014, který měl účinnost k 1.1.2015, v některých §...

Změna v registracích DŘ

Změny – právní úprava zák. č. 458/2011 Sb., č. 399/2012 Sb., č.167/2012 Sb.  § 125 a násl. DŘ Povinnost podat přihlášku k registraci jednotlivé daně, uvést předepsané údaje pro správu daní, lhůta je 15- ti denní.  Oznamovací povinnosti registrovaných daňových subjektů...

Finanční správa a placení daní

Finanční správa a placení daní   V roce 2013 nabyl účinnosti zákon č. č. 456/2011 Sb., který mění mimo jiné strukturu Finanční správy. Základní změna spočívá v ustanovení 14 krajských Finančních úřadů a jejich územních pracovišť (bývalé Finanční úřady) a  dále...

Daňový řád

Daňový řád Právní úprava zákonem č. 280/2009 Sb. (DŘ)   Zákon upravuje především vztahy mezi daňovými poplatníky(subjekty), třetími osobami  a správci daně. Jeho podstatou je upravit vzájemné povinnosti při řízení  a správě daní v České republice. Mimo jiné...

Silniční daň

Právní úprava zákonem č. 16/1993 v platném znění. (ZSD) Předmět daně § 2 ZSD – silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikání , pro neziskové organizace u příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a dále vozidla nad 3,5t, určená k...

Trojdaň

Trojdaň – Zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí. Právní úprava – Zákon č. 357/1992 Sb. v platném znění Podnikatelé a firmy se s touto daní nesetkávají často, její použití vyjma daně z převodu nemovitostí je spíše ve výjimečných případech. Nastane-li...