+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Jak bude fungovat registr plátců DPH

Jak bude fungovat registr plátců DPH http://adisreg.mfcr.cz   V současném registru je uvedeno Údaje o registrovaném subjektu DIČ Název Sídlo Finanční úřad s uzemním pracovištěm Údaje o nespolehlivém plátci DPH (viz nespolehlivý plátce §106a ZDPH) Nespolehlivý...

Finanční správa a placení daní

Finanční správa a placení daní   V roce 2013 nabyl účinnosti zákon č. č. 456/2011 Sb., který mění mimo jiné strukturu Finanční správy. Základní změna spočívá v ustanovení 14 krajských Finančních úřadů a jejich územních pracovišť (bývalé Finanční úřady) a  dále...

Daňový řád

Daňový řád Právní úprava zákonem č. 280/2009 Sb. (DŘ)   Zákon upravuje především vztahy mezi daňovými poplatníky(subjekty), třetími osobami  a správci daně. Jeho podstatou je upravit vzájemné povinnosti při řízení  a správě daní v České republice. Mimo jiné...

Silniční daň

Právní úprava zákonem č. 16/1993 v platném znění. (ZSD) Předmět daně § 2 ZSD – silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikání , pro neziskové organizace u příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a dále vozidla nad 3,5t, určená k...

Minimální pojistné podnikatelů 2013

   Sociální pojištění Minimální záloha na pojištění při hlavní činnosti – podnikání se mění od května 2013, nebo od podání přehledu na sociální zabezpečení. Přestože změna nastává již od ledna kalendářního roku, povinnost minimální zálohy je stanovena až od...

Trojdaň

Trojdaň – Zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí. Právní úprava – Zákon č. 357/1992 Sb. v platném znění Podnikatelé a firmy se s touto daní nesetkávají často, její použití vyjma daně z převodu nemovitostí je spíše ve výjimečných případech. Nastane-li...