+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Daň z nemovitostí

Právní úprava – Zák. č. 338/1992 Sb.

 

Základní informace

 • Úprava daně  z pozemků (část první)  a ze staveb (část druhá)
 • Poplatník – zpravidla vlastník  ( § 3 a § 8 DN)
 • Mezi stavby patří i byty v osobním vlastnictví
 • Daň = základ daně * sazba daně (pozemky § 5 a §6 DN, stavby § 10 a §11 DN)
 • Místní koeficient – vyhlašuje obec, v níž se nemovitost nachází, výše 2-5. Koeficientem se násobí vypočtená daň, vyjma daně z pozemků – (§5 odst.1 – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty).
 • Zdaňovací období kalendářní rok
 • Daňové přiznání 31. leden zdaňovacího období – na období dopředu, vychází se ze změn v uplynulém roce.
 • Nepodává se, nedošlo – li ke změnám.
 • Placení daní  – do 31. května zdaňovacího období nepřesahuje-li částku 5000,- Kč, (vyjma zeměděl. výroby a chovu ryb) v ostatních případech ve dvou stejných splátkách do 31. 8. a 30.11. daného roku.
 • FS hromadným předpisným seznamem stanovuje daň (rozesílání složenek).

 

Změna r. 2013

Mění se místní příslušnost
 • Nové podání – dle poplatníka a místa nemovitosti (viz informační leták MFČR)
 • Jestliže se mění pouze místní příslušnost není třeba podávat daň. přiznání
 • § 7 DN nové c) stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení  ( §103 stavebního zákona) – (mimo jiné i skleníky, bazény viz § 103)
 • Osvobození § 9 DN p) stavby kultur. památek  po provedení stav. Úprav, 8 let po vydání kolaudač. souhlasu.
Jiné změny