+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Finanční správa a placení daní

 

V roce 2013 nabyl účinnosti zákon č. č. 456/2011 Sb., který mění mimo jiné strukturu Finanční správy.

Základní změna spočívá v ustanovení 14 krajských Finančních úřadů a jejich územních pracovišť (bývalé Finanční úřady) a  dále Specializovaného FÚ (Praha 1) (bližší vymezení v zákoně).

Nejdůležitější změna vyplývající  z tohoto zákona spočívá v placení daní – mění se bankovní spojení Finanční správy. Nové bankovní účty platí od 1.1.2013 i pro placení daní z dřívějšího období (nedoplatky).

 

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

 

  • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Předčíslí bankovního účtu zůstávají pro rok 2013 beze změny.
  • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013.

 

Název krajského finančního úřadu
od 1. 1. 2013

Matriková část
(matrika) bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj

77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj

77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj

77628461

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj

77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj

47620661

Specializovaný finanční úřad

77620021

 

  • Směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).[i]

 

Pro podání daňových přiznání se vyjma daně z nemovitostí, kdy je změněna místní příslušnost ( § 13 zák. č. 280/2009 Sb. Daňový řád) je  od r. 2013 příslušné územní pracoviště Finančního úřadu. (Např. FÚ Moravskoslezský kraj – územní pracoviště Ostrava – Hrabůvka, apod.)[i] Zdroje: Ministerstvo financí ČR, Základní organizace svazu účetních Olomouc