+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

 

 Sociální pojištění

Minimální záloha na pojištění při hlavní činnosti – podnikání se mění od května 2013, nebo od podání přehledu na sociální zabezpečení. Přestože změna nastává již od ledna kalendářního roku, povinnost minimální zálohy je stanovena až od května, doporučuji však platit si minimální zálohu stanovenou na rok 2013 již od měsíce ledna. Touto formou nevzniká nedoplatek na pojistném při minimálním základě pojistného. Pojistné se stanovuje z přehledu pojistného předchozího kalend. roku a je-li jeho hranice vyšší než minimální, platí hodnota měsíční zálohy vypočtená z přehledu, je-li nižší, pak je vhodné platit minimální zálohu.

Minimální záloha pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2013 činí 1890,- Kč.

 

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění je platná již od ledna kalendářního roku. Záloha je stanovena shodně jako u pojistného na sociální zabezpečení přehledem. Je-li hodnota stanovené zálohy vyšší než minimální záloha, pak do podání nového přehledu platí tato záloha (duben 2013), je-li hodnota nižší platí minimální záloha.

Minimální záloha pojistného na zdravotní pojištění pro rok 2013 činí 1748,- Kč.

Obdobně se postupuje i při nemocenském pojištění podnikatelů.