+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz
  • Právní úprava zákonem č. 16/1993 v platném znění. (ZSD)
  • Předmět daně § 2 ZSD – silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikání , pro neziskové organizace u příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a dále vozidla nad 3,5t, určená k přepravě nákladů jsou předmětem daně bez ohledu na podnikání. (Přesné vymezení uvedeno v §2 ZSD).
  • Poplatníkem – provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu s výjimkou zaměstnavatele, vyplácejícího cestovní náhrady zaměstnanci za použití osobního automobilu (M1) nebo jeho přípojného vozidla. (Přesné vymezení § 4 ZDS)
  • Základ daně a sazby jsou uvedeny v §5 a §6 ZDS.
  • Placení záloh – čtvrtletně za uplynulé období – 15.4., 15.7.. 15.10., 15.12., doplatek za měsíc prosinec je splatný v termínu podání daňového přiznání.
  • Zdaňovací období – kalendářní rok, termín podání daňového přiznání – 31.1. následujícího roku.