+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Trojdaň – Zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí.

Právní úprava – Zákon č. 357/1992 Sb. v platném znění

Podnikatelé a firmy se s touto daní nesetkávají často, její použití vyjma daně z převodu nemovitostí je spíše ve výjimečných případech. Nastane-li daňovému subjektu povinnost této daně, budeme se touto daní zabývat individuálně při zpracování daňového přiznání k jednotlivé části této trojdaně. Zásada, kterou je potřeba vědět daňovým subjektem – to co podléhá jedné části daně již nepodléhá jiné (daň darovací & daň z převodu nemovitostí) a dále jiné dani. (Dědický podíl & Daň z příjmů).

NOVÉ – Sazba daně z převodu nemovitostí od 1.1.2013 – 4% z hodnoty (zjištěná & kupní).