+420 602 724 419 hanne@hanneostrava.cz

Změny – právní úprava zák. č. 458/2011 Sb., č. 399/2012 Sb., č.167/2012 Sb.

 § 125 a násl. DŘ
 • Povinnost podat přihlášku k registraci jednotlivé daně, uvést předepsané údaje pro správu daní, lhůta je 15- ti denní.
 •  Oznamovací povinnosti registrovaných daňových subjektů (DS) – při změně údajů, uváděných při registraci, popř. zrušení registrace – lhůta 15 denní.
 • Oznamovací povinnost registrovaných DS  je splněna oznámení o změně ( nelze provést elektronicky, zatím do odvolání, pouze u místně přísluš. správce daně)
 • Povinnost předložení listin
  • přísl. listina prokazující zrušení, zánik povolení nebo oprávnění  na základě jichž byl DS registrován.
  • rozhodnutí orgánu veřejné moci a jeho zrušení o zániku  povolení  na jehož základě byl DS registrován, do 15- ti dní od doručení.
  •  smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části do 15 dní od jejího uzavření.
 • Oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, které si může správce zjistit automatizovaným přístupem do rejstříků
Postup k odstranění pochybností § 128 DŘ – stanovení lhůty a výzva pro doplnění, vysvětlení údajů.
 • Rozhodnutí správců daně o registraci je do 30- ti dní od podání přihlášky.
 • § 130 DŘ – DIČ,se uvádí ke všem daním, ke kterým DS registrován a při komunikaci se správcem daně
 • Při změně místní příslušnosti se daňový spis převádí ke dni stanovenému stávajícím správce daně ( rozhodnutí správce daně).